Tuesday, June 21, 2011

remember that :)

1.jika murid tidak berjaya                           
guru akan rasa tidak bermaya 
2.jika murid ta buat latihan 
guru akan keresahan
3.jika murid selalu leka
hati guru akan terluka 
4.jika murid selalu ponteng 
guru akan sentiasa pening 
5.jika murid rasa keliru
guru akan terus membantu
6.jka murid bena ta bena 
guru akan rasa terhina
7.kalau guru tidak dihormat
maka hidup ta berkat
8.kalau guru tidak dibela
maka hidup akan tercela
9.kalau guru selalu disalah
maka hidup sentiasa resah
10.kalau guru dimaki dihamun
 maka dosa sentiasa bertimbunTANX FOR READING 
KEEP ON YOUR MIND  :)