Sunday, October 16, 2011

matrikulasi

Syarat untuk kemasukan ke program matrikulasi adalah seperti berikut :


1. Matrikulasi Sains

Kepujian dalam Bahasa Melayu dan Matematik serta mendapat kepujian dalam 3 matapelajaran seperti berikut : Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan. 
Pelajar juga perlu lulus Bahasa Inggeris. 

 2.    Matrikulasi Perakaunan

Kepujian dalam Bahasa Melayu dan Matematik serta mendapat kepujian dalam 3 matapelajaran berikut: Sejarah, Geografi, Pendidikan Islam, Perdagangan, Prinsip Perakaun, Ekonomi Asas, Sains dan Kesusasteraan Melayu atau Inggeris. 

3.    Matrikulasi Kejuruteraan

Kepujian dalam Bahasa Melayu, Matematik dan Fizik serta mendapat kepujian 2 matapelajaran berikut : Matematik Tambahan, Kimia, Pengajian Kejuruteraan dan Elektronik atau Lukisan Kejuruteraan atau Teknologi Kejuruteraan. 
Pelajar juga perlu lulus Bahasa Inggeris.

untuk maklumat lanjut click ini
 syarat minimum program matrikulasi .
---------------------------------------------------------------------------------------

assalamualaikum :)