Friday, June 24, 2011

remember that :)

1.jika murid tidak berjaya                                                            
   guru akan rasa tidak bermaya                                                                     

2.jika murid ta buat latihan 
   guru akan keresahan

3.jika murid selalu ponteng 
 guru akan sentiasa pening 

4.jika murid selalu leka 
 hati guru akan terluka 

5.jika murid rasa keliru
 guru akan terus membantu

6.jika murid bena ta bena
guru akan rasa 

7.kalau guru ta dihormati 
 maka hidup tidak berkat

8.kalau guru tidak dibela 
 maka hidup akan tercela 

9.kalau guru dimaki dihamun
 maka dosa sentiasa bertimbun

10.kalu guru selalu disalah
maka hidup sentiasa resah